matematyka

MATEMATYKA

Oferuję przede wszystkim:
- przygotowanie do matury rozszerzonej
- przygotowanie do matury podstawowej
- przygotowanie d0 matury międzynarodowej (IB)
- doraźna pomoc w zakresie liceum/technikum
- doraźna pomoc / przygotowanie do kolokwiów i egzaminów na studiach:
  • analiza matematyczna (granice, pochodne, szeregi, całki, funkcje wielu zmiennych, całki wielokrotne, krzywoliniowe, powierzchniowe)
  • algebra liniowa (liczby zespolone, przestrzenie wektorowe, liniowa niezależność itp.)
  • rachunek prawdopodobieństwa - praktycznie wszystko włącznie z trudniejszymi kierunkami na AGH/UJ 
  • teoria mnogości 
  • topologia 
  • matematyka finansowa 
  • podstawy analizy funkcjonalnej

    #matura #matematyka #rozszerzenie #kraków 
Liczba odwiedzin: 8782